Chi tiết của văn bản

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Số văn bản107/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành14-09-2020
Ngày hiệu lực24-09-2020
Loại văn bảnNghị định
Nội dung