Chi tiết của văn bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Số văn bản63/2020/QH14
Ngày ban hành18-06-2020
Ngày hiệu lực01-01-2021
Loại văn bảnLuật
Nội dung