Nét đẹp homestay Bản Bon

  • Hang Pài Bó có dòng suối ngầm, mới khám phá được khoảng 500 m, là hệ thống hang động khá kỳ bí ở địa phương.

  • Vào thôn Bản Bon có cây cầu gỗ do nhân dân làm thuận tiện cho việc đi lại.

  • Du khách ở homestay của gia đình chị Quan Thị Huynh.

  • Người dân Bản Bon luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  • Du khách trải nghiệm nướng cá, gà theo cách của người dân tộc thiểu số Bản Bon.

Thư viện ảnh khác