Bước đột phá trong chuyển đổi số của lực lượng công an

Hiện nay cả nước đang trong lộ trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số, công dân số. Trong cuộc "cách mạng số" chưa từng có tiền lệ này, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) là 2 dự án nền tảng. Đến nay, những kết quả từ cuộc "cách mạng số" của lực lượng công an đã mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội và người dân chính là đối tượng thụ hưởng lớn nhất.

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang họp phiên thứ 2, đánh giá việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, ...

Họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

Ngày 3-6, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang họp phiên thứ 2, đánh giá việc triển khai chuyển đổi số trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, ...