Bảo tồn điệu hát Páo dung

Hát Páo dung là vốn văn hóa độc đáo gắn với nhiều hoạt động trong đời sống, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, ước mơ và những nét đẹp trong đời sống của đồng bào Dao. Tuy nhiên hát Páo dung đang có nguy cơ bị mai một. Nhận thấy thực trạng này, em Nguyễn Thị Thanh Huyền, học sinh trường THPT Hòa Phú và đã nghiên cứu đề tài “Bảo tồn điệu hát Páo dung của đồng bào dân tộc Dao tại xã Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang” để gửi dự thi sáng tạo KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh THPT năm học 2018 - 2019.

Ngọt ngào điệu hát ống Cao Lan

Chỉ với những vật dụng thô sơ là ống nứa, sợi tơ mỏng manh, sợi chỉ nhỏ đã tạo nên một nét đặc sắc, món ăn tinh thần. Đó là những điệu hát ống của ...

Hàm Yên giữ gìn văn hóa truyền thống

Trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Hàm Yên đã quan tâm, chú trọng đến công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ...

Nặng lòng với then cổ

Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ma Văn Đức, ở phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) được biết đến như người giữ “hồn Then” ở Tuyên Quang. Ông đã sưu tầm, dịch nghĩa ...