Nặng lòng với then cổ

Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Ma Văn Đức, ở phường Tân Hà (TP Tuyên Quang) được biết đến như người giữ “hồn Then” ở Tuyên Quang. Ông đã sưu tầm, dịch nghĩa 100 cung Then cổ với gần 20.000 câu thơ thất ngôn trên địa bàn; hoàn thành các chuyên đề lớn như: Khái quát chung về di sản Then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang; Bảo tồn một số cung Then cổ, một số làn điệu Then; Bảo tồn không gian nghệ thuật, đạo cụ của di sản Then Tuyên Quang. Vừa qua, ông đã hoàn thành đề tài về Then quạt Tuyên Quang với gần 200 trang khổ A4.