Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai kế hoạch năm 2021 và kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng ngày 14/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai kế hoạch năm 2021 và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,16% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.300 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trên 4%; thu ngân sách đạt trên 2.383 tỷ đồng. Hoàn thành giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng; triển khai lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; làm tốt công tác an sinh xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn nêu lên những việc còn hạn chế để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đại biểu lắng nghe, thảo luận, phân tích, cho ý kiến, đề xuất bằng giải pháp cụ thể.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã Công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Nội vụ trình bày báo cáo về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021; công tác chỉ đạo điều hành ngân sách nhà nước năm 2021; nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và các biện pháp tổ chức thu ngân sách nhà nước năm 2021; công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện chính trị lớn của đất nước và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 của cả nước. Tỉnh đề ra mục tiêu phát triển xuyên suốt cả nhiệm kỳ là “phấn đấu đưa Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện và bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”. Kế hoạch năm 2021 đề ra: Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 8,02% so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người khoảng 47 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.470 tỷ đồng; duy trì và giữ vững chất lượng 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu 8 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%.…

Năm 2021 cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của cả nước và của tỉnh, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vừa kết thúc thắng lợi. Để cuộc bầu cử đạt kết quả cao, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị để phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử theo quy định, xây dựng kế hoạch bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật. Về tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử, đối với cấp tỉnh sẽ tổ chức dự kiến trước ngày 25/1/2021 và cấp huyện, xã sẽ tổ chức từ ngày 27/1 đến trước ngày 06/2/2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung về giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 và các nội dung cần chuẩn bị để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, nhân dân, các doanh nghiệp đã chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí cũng chỉ ra các tồn tại, hạn chế, bên cạnh nguyên nhân khách quan chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu thiếu linh hoạt và quyết liệt. Công tác quản lý địa bàn và tổ chức thực thi trách nhiệm, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nghiêm; việc nắm tình hình và giải quyết những vấn đề tồn tại ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao…

Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị này, các ngành, địa phương phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc với tinh thần chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu từng ngành, địa phương phải cao hơn chỉ tiêu tỉnh giao; thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm; làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo linh hoạt, phù hợp thực tiễn; nâng cao hiệu quả lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, ngành thực hiện nghiêm Chỉ thị 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ kịp thời, bảo đảm mọi nhà đều có Tết và không bị thiếu lương thực. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao thông vận tải, vệ sinh an toàn thực phẩm; bình ổn giá cả hàng hóa; thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, nhất là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định để thực hiện thắng lợi những mục tiêu năm 2021, các cấp, các ngành cần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở bằng những việc làm cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo, mang lại hiệu quả thực chất; xây dựng các Đề án, Chương trình trong Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025; quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống thất thu thuế; phát triển các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, thực hiện chính sách an sinh xã hội; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức phòng, chống dịch, chủ động đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh; tập trung cao cho công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết bảo đảm an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

Tin cùng chuyên mục