Chi tiết của văn bản

Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa; danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
Số văn bản1594/QĐ-UBND
Ngày ban hành27-12-2018
Ngày hiệu lực27-12-2018
Loại văn bảnQuyết định
Nội dung